(แพ็คคู่)หัวเสียบเข็มขัดนิรภัยเพื่อตัดเสียงเตือน


HISO-CARหัวเสียบเข็มขัดนิรภัยเพื่อตัดเสียงเตือน ใช้เสียบแทนเข็มขัดนิรภัยเพื่อตัดเสียงเตือน ในกรณีที่ขับรถความเร็วต่ำ หรือรถติด โดยสามารถเสียบเข็มขัดนิรภัยเชื่อมต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องถอดหัวออก ใช้งานง่าย

About

View all posts by